روستاي ميامي

روستاهاي جز لاينفك يك جامعه مي باشند و بايد روستاها طوري طراحي و برنامه ريزي شوند و طرح چامعي براي آن در نظر گرفته شود تا ساكنان آن حتي فكر مهاجرت به شهرها را هم در سر نداشته باشند پس در نتيجه يك و يا مجموعه اي از طراحان كه براي روستايي كار مي كنند بايد بايد با بررسي هاي چامع و مانع بتوانند بهترين طراحي را براي آن روستا داشته باشند و نقاط قوت و ضعف آن را بشناسند و نقاط قوت را تقويت و نقاط ضعيف را بهبود بخشند .
افزايش وبهبود امكانات ارتباطي مانند جاده وسايل حمل ونقل ورسانه هاي گروهي . روستائيان را هر چه بيشتر با تفاوت بين شهر و روستا در زمينه دسترسي به امكانات زيستي بهتر مثل آب شرب سالم . برق . بهداشت و درمان . ارتباطات و نيز تفريحات و گذران اوقات فراغت آشنا مي سازد .
ميامي در شهرستان مشهد در بخش رضويه( بخش رضويه در منتهي اليه جنوب شرقي شهرستان مشهد قرار گرفته و شامل دو چهره طبيعي كوهستان و اراضي پست مي باشد . ) واقع شده است
بخش رضويه داراي سه دهستان ميامي و پائين ولايت و آبروان مي باشد و روستاي ميامي جز دهستان ميامي مي باشد كه مركزيت آن در شهر رضويه قرار دارد.

150,000 ریال – خرید