كاروانسراي رباط شرف

يكي از علل پيدايش كاروانسراها نياز مبرم كاروانها ومسافران در طول سفر مي باشد .
نام كاروانسرا از كاروان از زبان پهلوي به معني قافله (گروه مسافران) و سرا به معني خانه گرفته شده است.
يكي از نمونه هاي برجسته كاروانسراها در ايران ، شايد ارزنده ترين آنها هم به لحاظ زيبايي و عملكردي وهم به لحاظ موقعيت مكاني ، كاروانسراي رباط شرف مي باشد .
اين كاروانسرا داراي نقشه منحصر فردي دارد و آجركاري آن داراي تنوع ويژه اي مي باشد و آجركاري اش شاهكار در ايران و حتي در جهان مي تواند باشد .
این بنا در حاشیه جاده قدیم نیشابور-سرخس(جاده ابریشم) و شش کیلومتری جاده سرخس -مشهد
در راه سرخس به مشهد در ميان بياباني لم يزرع كه فقط در بعضي از فصول سال گوسفندان در آن به چرا مي پردازند از دور چيزي شبيه به كاروانسرا نمودار است. مردم در زمانهاي قديم با اسب يا شتر و يا كجاوه مسافرت مي كردند و ناچار بودند در فاصله هاي معيني براي استراحت خود و تغذية توقف كنند و وجود چنين كاروانسرايي در ميان راه برايشان بسيار ذي قيمت بود.

150,000 ریال – دانلود