ترجمه فارسي به انگليسي

ترجمه متون فارسي  به انگليسي با بهترين كيفيت و كمترين قيمت در كمترين زمان
ترجمه رشته هاي معماري و عمران به ازاي هر خط مبلغ 170 تومان
ترجمه متن هاي عمومي به ازاي هر خط 150 تومان

در صورت تمايل هم مي توانيد از طريق سايت و يا هم با ارسال درخواست به j.h.sh.mail@gmail.com سفارش دهيد .
باتشكر
حسيني
مديريت سايت