بایگانی‌ماهانه: ژانویه 2017

0

مراحل نوشتن پروپوزال

مراحل نوشتن پرويوزال براي دانشجوهاي ارشد و دكتري تهيه شده است كه دانلود آن رايگان مي باشد . به نام خدا مراحل نگارش پروپوزال -1آماده سازي ارایه پروپوزال نشان دهنده این موضوع است که...