مراحل نوشتن پروپوزال

مراحل نوشتن پرويوزال براي دانشجوهاي ارشد و دكتري تهيه شده است كه دانلود آن رايگان مي باشد .

به نام خدا
مراحل نگارش پروپوزال
-1آماده سازي
ارایه پروپوزال نشان دهنده این موضوع است که متقاضی تحقیقات و مطالعات مقدماتی را درزمینه مورد علاقه خود انجام داده و اطلاعات اولیه مورد نیاز براي تحقیق در زمینه موردنظر را داراست درحدي که میتواند توضیحاتی فراتر از کلیات درباره موضوع مورد نظر ارایه دهد.
براي نگارش پروپوزال باید شما مطالعاتی درباره سوابق تحقیقات مشابه و همچنین نتایج آنها داشته باشید تا بتوانید بطور علمی توضیح دهید که چرا انجام تحقیق در این زمینه مورد نیاز است. توجه داشته باشید که
پروپوزال یک برنامه کاري قطعی نیست و معمولا در فرآیند ارزیابی و تحقیق ممکن است دچار تغییر و تحولات گردد.
بطور خلاصه با ارایه پروپوزال شما به استاد راهنما نشان میدهید که مشکل یا ابهام و یا نقصی در مبحثی علمی یافته اید و با انجام تحقیقات مقدماتی میخواهید راه حلی براي رفع آن مشکل پیشنهاد کنید و طبیعتا اطلاعات مقدماتی کافی در این مبحث دارید و میتوانید ارزش آنرا تبیین نمایید.
-2 صفحه عنوان (Title Page)
صفحه عنوان معمولا شامل عنوان تحقیق، نام دانشجو، رشته دانشگاهی مورد نظر و تاریخ آماده سازي میشود. البته علاوه بر این صفحه عنوان میتواند موارد دیگري همچون نام استاد راهنما (درصورت وجود) را نیز شامل شود.
در انتخاب عنوان تحقیق دقت کنید. عنوان باید تا میزان ممکن کوتاه و گیرا باشد. توجه داشته باشید که در عین حال لازم است عنوان بطور دقیق هدف تحقیق را نیز بیان نماید. توصیه میکنیم از عبارات کلی و عامه پسند دوري کنید. استفاده از فرمولها و کلمات تخصصی در تیتر آزاد است.

تنظيم عنوان : اولين آشنايي با هر تحقيق توسط عنوان آن صورت مي گيرد . داشتن تصور روشني از موضوع مورد تحقيق ، محقق را در ارايه عنواني روشن و با معني كمك
مي نمايد . رعايت نكات زير در تنظيم عنوان طرح ضروري است :
از نظر جمله بندي و رعايت قواعد دستوري صحيح باشد .
از بكار بردن علائم اختياري و اصطلاحات ناآشنا پرهيز شود .
به سئوالات چه چيز ، چه مساني ، چگونه ، مجا و چه زماني پاسخ دهد .
فاقد ملكات اضافي بوده و به طور روشن و واضح تنظيم شود .
به طور ملي هدف اصلي مطالعه را بيان دارد .
عاري از پيش داوري باشد .( مهم )
معمولا ظاهر صفحه عنوان بدین صورت است که کمی بالاتر از وسط صفحه عنوان تحقیق با فونت درشت قرار میگیرد و در ادامه نام دانشجو و رشته دانشگاهی و در پایین صفحه سال ارایه پروپوزال با فونت هاي ریزتر نوشته میشوند. (معمولا براي عنوان تحقیق میتوان از فونت سایز 20 تا 24 و براي بقیه موارد از فونت
سایز 14 یا 16 استفاده کرد)
-3 بيان مسئله يا مشكل (ضروري اجراي پژوهش)
بيان مسئله بايد مختصر و دقيق )حداكثر 1 صفحه( و با ذكر منابع نوشته شود و در نگارش آن به نكات زير توجه كرد.
-1 مسئله و مشكل چيست؟ با جملاتي كوتاه و شيوا ماهيت، شدت، وسعت و عوامل موثر بر مسئله را ذكر كنيد.
-2 به پيامدهاي مسئله و خطرات ناشي از آن اشاره كنيد؟
-3 چرا انجام پژوهش مورد نظر لازم است و با توضيح و ارائه راه حل، اهميت موضوع طرح و ضرورت آن را توجيه نماييد.
نكته: بلافاصله پس از بيان مسئله بايد تمامي مخففها و اصطلاحات و منابع مورد استفاده در پاورقي توضيح داده و نوشته شوند.
در این بخش بطور خلاصه توضیحاتی درباره موضوع تحقیق ارایه میشود. در این قسمت باید سوال اصلی مطرح شده در تحقیق را بیان و دلایل خود براي انتخاب این موضوع، دلایل اهمیت آن و کاربرد کلی نتایج آنرا را مطرح نمایید. اگر هدف شما ارایه یک تئوري یا نظریه جدید است در این قسمت باید آنرا بیان کنید.
توجه کنید که این قسمت صرفا یک خلاصه کلی از موضوع تحقیق است و طول آن بطور معمول 10 تا 15 خط بیشتر نیست.
-4 بررسي متون )منابع(و ادبيات تحقيق (Review of literature and justification)
در بررسي متون با مراجعه به كتب، مجلات داخلي و خارجي، تماس با ساير محققين و استفاده از بانكهاي الكترونيك داخلي و خارجي ميتوان مروري بر مطالعات ساير محققين در زمينه كار خود يا مشابه آن داشت و با مطالعه آنها از تجربيات و نتايج به دست آمده استفاده كرد و از متدولوژي طرح، روشهاي نمونه گيري و تحليلهاي آماري آنها براي تحقق انجام يك تحقيق مفيد و درست بهره برد.
نكته: در پايان اين قسمت نيز ذكر منابع ضروري است )حداقل 3 منبع(. منابع در جلوي هر قسمت نوشته شود .
در این قسمت باید بصورت مختصر و در عین حال دقیق و با ارایه رفرنس درباره سوابق موضوع تحقیق خود توضیحاتی ارایه دهید. این توضیحات باید شامل نتایج تحقیقات انجام شده مشابه و ارزیابی نقایص ویا اشتباهات احتمالی آنها باشد که هدف شما تکمیل و یا تصحیح این نتایج میباشد.
توجه داشته باشید که تمامی نظریه هاي مطرح شده و شواهد ارایه شده باید بطور مستند ذکر شوند و رفرنس تمامی مواردي که در این قسمت ارایه میشوند باید در بخش نمایه ها ذکر شوند.
بطور خلاصه در این قسمت شما باید استاد راهنماي بالقوه خود را قانع کنید که تحقیقات مقدماتی کافی در زمینه موضوع انتخابی خود انجام داده اید و منابع مرتبط را در این زمینه را مطالعه کرده اید و دقیقا ایده کاري خود را یافته اید.
به عبارت کلی در این قسمت شما بیان میکنید که چه تحقیقاتی تابحال انجام شده است و نتایج آنها چه بوده و به چه دلیلی این نتایج ناقص یا اشتباه است و در ادامه توضیح میدهید که تحقیقات شما چه کمکی به اصلاح یا تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی میکند.
توجه داشته باشید که این بخش معمولا طولانی ترین بخش پروپوزال است و ممکن است تا نیمی از حجم پروپوزال را به خود اختصاص دهد.
-5 نتایج تحقیقات مقدماتی (Preliminary research results)
در این قسمت درصورتیکه در همین مرحله تحقیقاتی انجام داده اید نتایج مقدماتی را ارایه میکنید و تبیین میکنید که با توجه به این نتایج پیش بینی شما درباره نتایج نهایی چیست. همچنین درصورتیکه قبلا تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اید در این قسمت آنها را توضیح میدهید و نتایج آن را بیان میکنید.
-6 اهداف تحقیق (Research plan and objectives)( اهداف، سئوالات، فرضيات )با توجه به موضوع پژوهش)
کی از اساسی ترین قسمتهای هر طرح پیشنهادی اهداف آن است ، اهداف خلاصه آن چیزی است که با اجرای مطالعه باید به آن رسید . اهداف بایستی رابطه نزدیکی با بیان مسئله داشته باشند تنظم آنها در طرح پیشنهادی در قالب اهداف کلی ( اصلی ) و اهداف اختصاصی ( ویژه – جزئی ) صورت می گیرد .

در این قسمت براي تحقیقات خود هدفگذاري میکنید. براین اساس در این بخش با توجه به هدف نهایی تعریف شده براي تحقیق اهدافی قابل ارزیابی براي مراحل مختلف تحقیقاتی تدوین میکنید. این اهداف به شما ملاك هایی براي ارزیابی پیشرفت تحقیقاتتان در مراحل بعدي ارایه میدهند.

اهداف يك پروژه تحقيقاتي خلاصه آنچه كه بايد با انجام مطالعه به آن برسيم را بيان مي كند . 1 هدف كلي آنچه را كه مطالعه به طور كلي به آن دست خواهد يافت، هدف كلي ميگويند. هدف كلي در واقع همان عنوان مطالعه كه معني و كاربرد دقيق و واضحتري دارند، » تعيين يا شناخت « است با اين تفاوت كه با لغتهاي قابل اندازهگيري مثل شروع مي شود.
. مثال: عنوان موضوع : بررسي ميزان شيوع كيست هيداتيك در جمعيت روستايي استان كردستان در سال 1331
. هدف كلي: مانند تعيين ميزان نرخ تكفل در جمعيت استان كردستان در سال 1331
2 اهداف اختصاصي )ويژه يا جزيي(: اين اهداف بايد واقعبينانه مطرح شود و به آنچه كه مطالعه براي حل آن طرح ريزي شده متمركز باشند.
اهداف جزئي در واقع جزئي از هدف كلي هستند و اگر به خوبي تنظيم شوند، محقق را به طراحي روش تحقيق و نحوه گردآوري، تجزيه و تحليل و تفسير داده ها هدايت خواهند نمود.
هدف جزئي: نبايد از قالب هدف كلي خارج شد و بايد به جنبههاي اساسي مطالعه محدود باشد.
در اهداف جزئي هم بايد از افعالي نظير تعيين كردن، مقايسه كردن، اثبات كردن، محاسبه كردن و برقراركردن استفاده كرد و از به كارگيري افعال مبهم نظير فهميدن، مطالعه كردن و اذعان كردن دوري نمود.
مثال: در مورد مطالعه نرخ تكفل كه در هدف كلي مطرح شد، تعدادي از اهداف جزئي )اختصاصي( را ميتوان چنين بيان كرد.
1 تعيين ميزان تكفل در جمعيت استان كردستان بر حسب جمعيت روستايي و شهري.
2 تعيين ميزان تكفل در جمعيت استان كردستان بر حسب ميزان تحصيلات.
نكته : در اهداف جزئي )اختصاصي( معمولاً 2 نوع هدف با توجه به نوع مطالعه مطرح مي شوند.
1 اهداف توصيفي: – اين اهداف معمولاً نرخ تكفل در شهر و روستا و ميانگين نرخ در استان را مي سنجد و نتيجه آن معمولاً به صورت اعداد بيان مي شود.
2 اهداف تحليلي: اين اهداف معمولاً تعيين ارتباط يا مقايسه دو موضوع را مي سنجد و نتيجه آن به صورت تحليلي بيان مي شود.
مثال : تعيين ميانگين نرخ تكفل در جمعيت روستايي استان كردستان در سال 1331 )هدف توصيفي( تعيين ارتباط بين نرخ تكفل و ميزان تحصيلات در جمعيت روستايي استان كردستان در سال 1331 )هدف تحليلي)
3 اهداف كاربردي: معمولاً در بعضي از مطالعات هدف ديگري تحت عنوان هدف كاربردي نيز وجود دارد كه در آن نحوه به كارگيري نتايج حاصل از بررسي تحقيقات را مشخص مي كند و ساختار مشخصي ندارد.
نكته: ذكر اين نكته لازم است كه اهداف بايد تمامي قسمتهاي مسئله را آنچنان كه تحت عنوان بيان مسئله آورده شده است، در برگيرد. اگر مسئله تحقيق با دقت كافي بيان شده باشد، تنظيم اهداف آسانتر خواهد بود.
ذكر سئوالات تحقيق و فرضيات در يك مطالعه توصيفي اهداف توصيفي به سئوالات توصيفي تبديل مي شوند كه معمولاً جواب آنها عدد است.
مثال: ميزان نرخ تكفل در جمعيت روستايي استان كردستان در سال 1331 بر حسب جنس چقدر است؟ در يك مطالعه تحليلي اهداف تحليلي به فرضيات تبديل ميشوند و يك فرضيه توضيح يا پيشگويي اين مسئله است كه چرا يك يا چند عامل، عوامل ديگر را تحت تأثير قرار مي دهند.
مثال: نرخ تكفل در جمعيت روستايي استان كردستان در افراد بيسواد بيشتر از افراد تحصيل كرده است.
بيان متغيرهاي تحقيق و تعريف عملياتي آنها
متغيرهاي يك تحقيق بسيار مهم است و در واقع هسته اصلي يك تحقيق به شمار مي رود. متغيرها در واقع دادههايي هستند كه محقق در صدد جمع آوري و تحليل است. به طور كلي، متغيرها به دو دسته اصلي كمي و كيفي تقسيم مي شوند. مبناي اين تقسيمبندي اين است كه متغيرهاي كمي مقادير مختلف به خود ميگيرند و متغيرهاي كيفي حالات مختلف به خود ميگيرند.
مثال: سن يك متغير كمي است و جنس يك متغير كيفي است.
در مطالعات تحليلي يك جنبه ديگر متغيرها نيز بايد در نظر گرفته شود و آن مستقل يا وابسته بودن آنهاست.
متغير مستقل يا علت : تغييرات آن تابع تغييرات متغير ديگر نيست.
متغير وابسته يا معلول: تغييرات آن تابع تغييرات متغير ديگري است.
در اين سطح تحصيلات متغير مستقل و بهره وري .» بررسي تاثير سطح تحصيلات بر روي بهره وري نيروي كار « : مثال متغير وابسته است.
آنجه که شما بعنوان نظریه ارایه میدهید صحیح نیست و در این بخش باید معیارهایی براي تعریف نادرستی و درستی نظریه ارایه شده تببین کنید تا بتوان بر اساس آنها در مراحل مختلف به ارزیابی دستاوردها پرداخت.
این بخش بطور خاص براي تحقیقاتی که برپایه آزمایشات عملی و آزمایشگاهی تعریف شده اند از اهمیت ویژه اي برخوردار است، زیرا در واقع امکان سنجش نتایج تحقیق را فراهم می آورد.
پرسشنامه :
یک پایان نامه موفق طرح پرسش جالب توجهی است که شما واقعا بتوانید آنرا پاسخ دهید. یعنی بعد از طرح درست یک پرسش باید بتونید یه پازل رو بچینید و اونرو حل کنید. پس مراقب باشید اندازه پازل متناسب توان شما باشه. به عبارت دیگه باید محدوده سوال رو به نحوی مشخص کنید که برای شما قابل اجرا باشد.
سوالات تحقیق را می توان به سه دسته رده بندی کرد :
1 – توصیفی
2- رابطه ای
3 – تفاوتی .
در سوال های توصیفی معمولا از کلمات « چه می باشد » ، « چیست » ، و « چگونه است » استفاده می شود .
بعضی از اوقات ، گزاره های مسئله ، این عبارات را در بر ندارد ولی به طور ضمنی این عبارات از آنها استنباط می شود .
برای مثال ، « بررسی تاریخی گسترش مدارس فنی – حرفه ای » به طور ضمنی این سوال که « گسترش تاریخی مدارس فنی – حرفه ای چگونه بوده است ؟» را در بر دارد .
سوال های تحقیقات توصیفی نیز عبارات « چیست » و « چگونه می باشد» را در بر دارد ، مثلا : « سطح پیشرفت درسی دانش آموزان پایۀ سوم ابتدایی مدارس تهران در آزمون پیشرفت تحصیلی چگونه است ؟» ، یا : طرز تفکر دانش آموزان نسبت به مسائل سیاسی – اجتماعی چیست ؟» ، در مطالعۀ پدیده های پیچیده از سوالات توصیفی بسیاری می توان استفاده کرد .
در این گونه مطالعات توصیه می شود که ابعاد مسئله تحقیق بیان شده و استنباط ضمنی واگذار نگردد. در « سوالهای را بطه ای » چگونگی رابطۀ دو یا چند متغیر ، مورد نظر قرار می گیرد .
مثلا : « چه رابطه ای بین مفهوم خود و پیشرفت تحصیلی وجود دارد ؟ »
و « سوال های تفاوتی » ، با تفاوت سطوح متغیرها سرو کار دارند و معمولا به این شکل بیان می شوند :
« آیا این پیشرفت تحصیلی دختران و پسران پایه پنجم ابتدایی تفاوتی وجود دارد ؟»
لازم به تذکر است که سوال های تحقیق به صورت جهت دار بیان نمی شود ، زیرا سوال ، پیش بینی هیچ گونه رابطه ای بین متغیرها نیست ، پیش بینی جهت روابط میان متغیرها را در بیان فرضیه می توان منظور داشت .
همچنین باید توجه داشت که ذکر یکی از دو مورد « سوالات تحقیق » و یا « فرضیات تحقیق » در فصل اول پژوهش کافی است .
در این مورد ، نادری و سیف نراقی ( 1364: 191) چنین اظهار می دارند که تنظیم و ارائه یکی از سه مورد ( هدف ها ، فرضیه ها یا سوال های ویژه و عینی تحقیق ) در طرح تحقیق ( فصل اول پژوهش ) کافی است ، زیرا هر سه مورد مذکور ، اساسا یک موضوع را بررسی می کنند .

-7 روش تحقیق (Research Methodology)
در این قسمت شما روشهاي انجام تحقیقات خود را تبیین میکنید یعنی براي دستیابی به اهداف تعیین شده روش علمی مورد استفاده خود را مطرح میکنید. توجه داشته باشید که در این بخش باید توضیح دهید که به چه دلایلی روش خاصی را انتخاب کرده اید و نشان دهید که چرا این روش براي انجام تحقیقات مناسب ترین است.
به عنوان مثال درصورتیکه نیاز به تحقیق میدانی داشته باشید در این قسمت باید بنویسید که چگونه پرسشنامه را تهیه میکنید و پاسخ دهندگان را چگونه انتخاب میکنید و یا اینکه توضیح میدهید که به جاي پرسشنامه جلسه گروهی و اتاق فکر تشکیل میدهید و به چه دلیل این روش را انتخاب میکنید.
توجه داشته باشید که این بخش و بخش قبل ارتباط زیادي با هم دارند و در مواردي میتوانند در یکدیگر ادغام شوند. از سوي دیگر مهمترین بخش هاي پروپوزال نیز این دو بخش هستند، زیرا نشان دهنده درك شما از موضوع و توانایی شما براي ارایه راهکار براي پاسخ به پرسشهاي مطرح شده در بخشهاي قبل هستند.
4
نگارش این بخش شاید وقت گیر ترین قسمت پروپوزال باشد زیرا باید تمام آنچه قرار است اتفاق بیفتد در آن تبیین شود.
در اين بخش نوع مطالعه )توصيفي يا تحليلي( و جامعه موردنظر را كه تحقيق بر روي آن صورت ميگيرد، بايد توضيح داده شود. در اين مرحله بهتر است با كمك مشاور آماري يا مشاور روش تحقيق آگاه به تجزيه و تحليل دادهها، حجم نمونه و روش تحليلهاي آماري را مشخص كرد.
8- فرضيات
مهم ترین قسمت هر پایان نامه و پروپوزال بخش اهداف و فرضیات است.
فرضیات پروپوزال و پایان نامه نشان دهنده جهت حرکت پایان نامه و اهداف هستند که در قالب جمله های خبری بیان می شوند.
فرضیه : اگر بر اساس تجربیات قبلی نسبت به مسئله مورد مطالعه توجیهی وجود دارد یا عواملی را می شود پیش بینی کرد که قابل آزمون باشند ، سئوال تحقیق به شکل فرضیه تنظیم می گردد ( بر حسب نوع مطالعه )
فرضیه پیش گویی رابطه یک یا چند عامل یا مسئله مورد مطالعه می باشد که قابل آزمون آماری است . در این قسمت فرضیات را می توان به صورت فرضیه صفر ( H0) و یا فرضیه تحقیق ( H1 ) بیان کرد .
بعنوان مثال در مطالعه ای تحت عنوان مقایسه کارائی دو داروی A, Bدر درمان بیمار X می توان فرضیه ( H0) را به صورت:
کارایی دو داروی B,A در درمان بیمار X تفاوتی ندارند .
و یا فرضیه ( H1 ) را به صورت :
کارایی دو داروی B,A در درمان بیمار X تفاوتی دارند . و یا کارایی داروی A در درمان بیمار X بیشتر از داروی B است نوشت

-9- برنامه زمانبندي (Timetable)
در این قسمت برنامه زمانبندي مراحل تحقیق را ارایه میدهید. بدیهی است که این زمانبندي لزوما با آنچه اتفاق میافتد یکسان نیست ولی به هرصورت براي شما و استاد راهنما معیاري براي ارزیابی پیشرفت تحقیقات ارایه میدهد.
از سوي دیگر ارایه یک برنامه زمانبندي شده به استاد راهنما نشان میدهد که شما به مراحل تحقیق خود فکر کرده اید و ارزیابی دقیقی از موضوع تحقیق دارید.__
فهرست منابع:
در اين بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن پروپوزال ارائه مي گردد و فهرست منابع فارسي و انگليسي همراه با هم نوشته مي شود.
نكات :‌
اين نكات را در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت كنيد : –
الف ( سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد. از خوشگل كردن عنوان تحقيق خودداري كنيد !
ب ( عنوان پروژه را به صورت خلاصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد. سعي كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد. عنوان كار شما بايد كاملاً مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه كنيد.
پ ( در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد. به اين دو مثال دقت كنيد:
– 1 Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style
Music Style Preferences of Red-haired Musicians
در اين جا هر دو جمله ظاهراً يك مفهوم را منتقل مي كنند:”سليقه موزيسين هاي مو قرمز در انتخاب سبك موسيقي” . اما عملاً تفاوتي بين اين دو وجود دارد و آن هم اين است كه در جمله اول ، تعبير خواننده اين است كه توجه بيشتر ما به موزيسين هاي مو قرمز است و ما اول موزيسين هاي مو قرمز را بررسي مي كنيم و بعد به سليقه موسيقيايي آن ها مي پردازيم. اما در جمله دوم بر عكس ، اولويت به سبك هاي موسيقي و سليقه موسيقيايي داده شده و موزيسين هاي مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.
ت ( سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد . دو مثال زير در واقع يكي هستند ، اما شماره 2 مقبوليت بيشتري دارد :
– 1 The Systematic Development which has occurred during last 55 years and has Changed the face of Southeast Asia
– 2 Changes and Development in Southeast Asia
3 در مورد ) 1(هدف هايي كه از تحقيق داريد و ) 2( ابژه اي كه براي مطالعه انتخاب كرده ايد ) – Objectives ( حتماً دقت كنيد كه در رابطه كامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعي كنيد كه اين رابطه را به خوبي نمايش دهيد. منظور اين است كه مثلاً اگر هدفي كه مي خواهيد به آن برسيد ، نامناسب بودن عروسك هاي باربي براي تربيت دختران هست ، انتخاب ابژه اي مانند جامعه دختران 15 ساله ساكن منطقه 25 تهران ، نا مناسب و نامربوط به نظر مي رسد. توجه داشته باشيد كه بهترين ابژه را براي رسيدن به هدفتان انتخاب كنيد.
4 در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين ترتيب است. سعي كنيد مناسب ترين ، عملي ترين ، علمي ترين و هم خوان ترين روش را – براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب كنيد.
5 پروپوزال را تميز و با بخش بندي مناسب تحويل دهيد. سعي كنيد مرز بين عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر روي 1 روي كاغذ – A 4 تايپ كنيد.
حجم پروپوزال ميبايست براي دوره هاي كارشناسي ارشد حداقل 5 صفحه و براي دكتري حداقل 8 صفحه باشد. در اين ميان حداقل يك صفحه به -ادبيات تحقيق و حداقل يك صفحه به منابع تحقيق اختصاص دهيد. سعي كنيد از منابع جديد و به روز استفاده نماييد و همه ي منابع پروژه فارسي زبان نباشند. هم چنين توجه بفرماييد فونت استاندارد براي پروپوزال Times and New Romans با سايز 12 است.
7 از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل عريضه نويسي براي استاد راهنما و غيره ، جداً خود داري كنيد. از توضيح اضافه هم پرهيز كنيد. –
8 در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت كنيد. متن پروپوزال مي –
بايست به لحاظ علمي و ادبي هيچ غلطي نداشته باشد.
9 پروپوزال را جدي بگيريد! سنجش علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است . پس تمام تلاش و دانش خود را براي تنظيم آن به كار بگيريد.