بایگانی‌ماهانه: فوریه 2017

0

تحقیقات تجربی بر روی رفتار بتن به سطح مشترك هاي بتن در معرض يك تركيب برشي و لنگر خمشي

دانلود اصل مقاله انگليسي رايگان 9519191011 دانلود ترجمه مقاله :‌ چكيده :‌ مقاومت برشی بتن به سطح مشترك بتن در معرض هر دو نيروي عمودي معمولي به سطح اشتراك . يا به يك تركيب...

0

رفتار كمانش لوله هاي تركيبي آلياژ آلومنيوم CFRP در فشرده سازي محوري

Buckling behavior of CFRP-aluminum alloy hybrid tubes in axial compression دانلود اصل مقاله رايگان 9519191016 دانلود ترجمه فارسي چكيده :‌ اعضاي تركيبي رمان ، نامگذاري شدند CFRP-Al hybrid tubes  كه تركيب شده از آلياژ...

دانلود مقاله فروپاشي تدريجي ساختمان هاي عمومي به دليل حملات انفجاري 0

دانلود مقاله فروپاشي تدريجي ساختمان هاي عمومي به دليل حملات انفجاري

The recent terrorist attacks all around theworld and the evidence of the threats found especially in the Kingdom of Saudi Arabia have prompted the concerned authorities to address the risks to the critical infrastructure...