بایگانی‌ماهانه: دسامبر 2017

بررسي مبادي ورودي شهرها با تاكيد بر شناساندن بهتر هويت شهر بر مخاطبين 0

بررسي مبادي ورودي شهرها با تاكيد بر شناساندن بهتر هويت شهر بر مخاطبين

بررسي مبادي ورودي شهرها با تاكيد بر شناساندن بهتر هويت شهر بر مخاطبين نمونه مورد مطالعه : ‌ورودي كلان شهر مشهد از سمت جاده سرخس (رضويه) ——————————————————————————– جواد حسيني شاخن – شهاب عباس زاده...

هويت بخشي به مبادي ورودي شهرها نمونه موردي : ورودي مشهد از سمت جاده سرخس (رضويه ) 0

هويت بخشي به مبادي ورودي شهرها نمونه موردي : ورودي مشهد از سمت جاده سرخس (رضويه )

هويت بخشي به مبادي ورودي شهرها نمونه موردي : ورودي مشهد از سمت جاده سرخس (رضويه ) جواد حسيني شاخن دانشجوي كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزادواحد بين الملل قشم j.hosseini.sh@gmail.com چکیده : انسان به...