هويت بخشي به مبادي ورودي شهرها نمونه موردي : ورودي مشهد از سمت جاده سرخس (رضويه )

هويت بخشي به مبادي ورودي شهرها
نمونه موردي : ورودي مشهد از سمت جاده سرخس (رضويه )
جواد حسيني شاخن
دانشجوي كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزادواحد بين الملل قشم
j.hosseini.sh@gmail.com

چکیده :
انسان به صورت فطری تمایل به ریشه داشتن و بازیابی گذشته خویش را دارد و یکی از مباحت مطروحه در این خصوص هویت می باشد, امروزه در دوران معاصر شهرها با بحران هویت مواجه شده اند , و ورودي شهرها به عنوان اولين مكاني كه مخاطب در ورود به شهر با آن مواجه مي شود ، بسيار حائز اهميت مي باشد ، مبادي ورودي شهرها داراي راز و رمز هاي بيشماري است ،ويژگي هاي ساختار كالبدي – فضايي ورودي هاي شهرهاي ايران ، همواره تجلي عناصر محيطي ، اجتماعي ، فرهنگي آن شهر بوده است . مبادي ورودي شهرها نخستين تصويري از شهر است كه بيننده با آن مواجه مي گردد , و همچون ویترینی از شخصیت شهر در بدو ورود به مخاطب می باشد , در طي اين تحقيق به بررسي مبادی ورودی شهر مشهد از سمت سرخس و تبیین هویت برای آن شهر پرداخته است.روش تحقيق توصيفي – تحليلي بوده واز تکنیک های ترکیبی (Mixed Method ) استفاده شده است و جمع آوري داده ها از بين كتب و مقالات ، مشاهده و پرسشنامه , نرم افزار space syntax بوده است ، نتايج حاكي از آن است كه ورودي شهر مشهد از سمت جاده سرخس دچار بحران هویت شده و هویت مشهد را به مخاطب القا نمی کند , و نياز به ساماندهي در اين بخش هر چه بیشتر مشاهده مي شود , که در نهایت به ارائه طریق و ارائه المان در جهت تبیین هویت آن قدم برداشته است .

کلید واژه :
مبادي ورودی شهر , هویت , مخاطبين مشهد ، ساختار فضايي – كالبدي

10,000 ریال – دانلود

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *