پلان اتوکد مسکونی 96 متر مربعی

فایل اتوکد (dwg ) مسکونی یک واحدی به همراه آسانسور در چهار سقف . مناسب جهت دریافت مجوز از شهرداری به مساحت کف 96 متر مربع در ابعاد 10*9.6

پلان اتوکد مسکونی دو واحده در ابعاد 10*17

فایل اتوکد پلان مسکونی  چهار سقف  به ابعاد 10*17 هر طبقه دو واحد و هر واحد دوخوابه  به همراه تعبیه آسانسور بدون پرت فضایی با بهترین بازدهی و استفاده از فضا

فایل دارای مقطع و نما سایت پلان و پلان بام  می باشد جهت گرفتن مجوز شهرداری