بایگانی دسته: مقالات انگليسي

تحقیقات تجربی بر روی رفتار بتن به سطح مشترك هاي بتن در معرض يك تركيب برشي و لنگر خمشي

دانلود اصل مقاله انگليسي رايگان

9519191011

دانلود ترجمه مقاله :‌

چكيده :‌

مقاومت برشی بتن به سطح مشترك بتن در معرض هر دو نيروي عمودي معمولي به سطح اشتراك . يا به يك تركيب از هر دو با استفاده از ” تئوری برشی اصطکاک “پیش بینی شده است .

توسعه يافته در دهه 60 براي اتصال به شبكه براي ساخت و ساز هاي ( سازه هاي پيش ساخته )‌ پيش ساخته شده .

تئوري اصطكاك لغزش توسعه يافته نظر به شكست برشي به عنوان لغزش خالص و نه در ترکیب با شكست  تنشي، و در بسیاری از کدهای طراحی در سراسر جهان انجام شده است .

اگر چه پيشرفت ساخته شده است به تئوري  اصلي در 50 سال اخير ، چند تا مخاطب قرار داده شده اند به رفتار سطح مشترك در معرض يك تركيب برشي و لنگر خمشي ،‌كه يك لغزش برشي ممكن اتفاق بيفتد در بين يك شكست تنش و يك و یک منطقه فشرده سازی .

ادامه ترجمه در :‌

10,000 ریال – دانلود

دانلود مقاله فروپاشي تدريجي ساختمان هاي عمومي به دليل حملات انفجاري

The recent terrorist attacks all around theworld and the evidence of the threats found especially in the Kingdom
of Saudi Arabia have prompted the concerned authorities to address the risks to the critical infrastructure of the
Kingdom. Understanding of the progressive collapsemechanism is an essential

دانلود اصل مقاله انگيسي رايگان

9519191004

دانلود ترجمه مقاله مذكور ،‌به تعداد  صفحه و فايل word