مراحل نوشتن پروپوزال

مراحل نوشتن پرويوزال براي دانشجوهاي ارشد و دكتري تهيه شده است كه دانلود آن رايگان مي باشد .

به نام خدا
مراحل نگارش پروپوزال
-1آماده سازي
ارایه پروپوزال نشان دهنده این موضوع است که متقاضی تحقیقات و مطالعات مقدماتی را درزمینه مورد علاقه خود انجام داده و اطلاعات اولیه مورد نیاز براي تحقیق در زمینه موردنظر را داراست درحدي که میتواند توضیحاتی فراتر از کلیات درباره موضوع مورد نظر ارایه دهد.
براي نگارش پروپوزال باید شما مطالعاتی درباره سوابق تحقیقات مشابه و همچنین نتایج آنها داشته باشید تا بتوانید بطور علمی توضیح دهید که چرا انجام تحقیق در این زمینه مورد نیاز است. توجه داشته باشید که
پروپوزال یک برنامه کاري قطعی نیست و معمولا در فرآیند ارزیابی و تحقیق ممکن است دچار تغییر و تحولات گردد.
بطور خلاصه با ارایه پروپوزال شما به استاد راهنما نشان میدهید که مشکل یا ابهام و یا نقصی در مبحثی علمی یافته اید و با انجام تحقیقات مقدماتی میخواهید راه حلی براي رفع آن مشکل پیشنهاد کنید و طبیعتا اطلاعات مقدماتی کافی در این مبحث دارید و میتوانید ارزش آنرا تبیین نمایید.
-2 صفحه عنوان (Title Page)
صفحه عنوان معمولا شامل عنوان تحقیق، نام دانشجو، رشته دانشگاهی مورد نظر و تاریخ آماده سازي میشود. البته علاوه بر این صفحه عنوان میتواند موارد دیگري همچون نام استاد راهنما (درصورت وجود) را نیز شامل شود.
در انتخاب عنوان تحقیق دقت کنید. عنوان باید تا میزان ممکن کوتاه و گیرا باشد. توجه داشته باشید که در عین حال لازم است عنوان بطور دقیق هدف تحقیق را نیز بیان نماید. توصیه میکنیم از عبارات کلی و عامه پسند دوري کنید. استفاده از فرمولها و کلمات تخصصی در تیتر آزاد است.

تنظيم عنوان : اولين آشنايي با هر تحقيق توسط عنوان آن صورت مي گيرد . داشتن تصور روشني از موضوع مورد تحقيق ، محقق را در ارايه عنواني روشن و با معني كمك
مي نمايد . رعايت نكات زير در تنظيم عنوان طرح ضروري است :
از نظر جمله بندي و رعايت قواعد دستوري صحيح باشد .
از بكار بردن علائم اختياري و اصطلاحات ناآشنا پرهيز شود .
به سئوالات چه چيز ، چه مساني ، چگونه ، مجا و چه زماني پاسخ دهد .
فاقد ملكات اضافي بوده و به طور روشن و واضح تنظيم شود .
به طور ملي هدف اصلي مطالعه را بيان دارد .
عاري از پيش داوري باشد .( مهم )
معمولا ظاهر صفحه عنوان بدین صورت است که کمی بالاتر از وسط صفحه عنوان تحقیق با فونت درشت قرار میگیرد و در ادامه نام دانشجو و رشته دانشگاهی و در پایین صفحه سال ارایه پروپوزال با فونت هاي ریزتر نوشته میشوند. (معمولا براي عنوان تحقیق میتوان از فونت سایز 20 تا 24 و براي بقیه موارد از فونت
سایز 14 یا 16 استفاده کرد)
-3 بيان مسئله يا مشكل (ضروري اجراي پژوهش)
بيان مسئله بايد مختصر و دقيق )حداكثر 1 صفحه( و با ذكر منابع نوشته شود و در نگارش آن به نكات زير توجه كرد.
-1 مسئله و مشكل چيست؟ با جملاتي كوتاه و شيوا ماهيت، شدت، وسعت و عوامل موثر بر مسئله را ذكر كنيد.
-2 به پيامدهاي مسئله و خطرات ناشي از آن اشاره كنيد؟
-3 چرا انجام پژوهش مورد نظر لازم است و با توضيح و ارائه راه حل، اهميت موضوع طرح و ضرورت آن را توجيه نماييد.
نكته: بلافاصله پس از بيان مسئله بايد تمامي مخففها و اصطلاحات و منابع مورد استفاده در پاورقي توضيح داده و نوشته شوند.
در این بخش بطور خلاصه توضیحاتی درباره موضوع تحقیق ارایه میشود. در این قسمت باید سوال اصلی مطرح شده در تحقیق را بیان و دلایل خود براي انتخاب این موضوع، دلایل اهمیت آن و کاربرد کلی نتایج آنرا را مطرح نمایید. اگر هدف شما ارایه یک تئوري یا نظریه جدید است در این قسمت باید آنرا بیان کنید.
توجه کنید که این قسمت صرفا یک خلاصه کلی از موضوع تحقیق است و طول آن بطور معمول 10 تا 15 خط بیشتر نیست.
-4 بررسي متون )منابع(و ادبيات تحقيق (Review of literature and justification)
در بررسي متون با مراجعه به كتب، مجلات داخلي و خارجي، تماس با ساير محققين و استفاده از بانكهاي الكترونيك داخلي و خارجي ميتوان مروري بر مطالعات ساير محققين در زمينه كار خود يا مشابه آن داشت و با مطالعه آنها از تجربيات و نتايج به دست آمده استفاده كرد و از متدولوژي طرح، روشهاي نمونه گيري و تحليلهاي آماري آنها براي تحقق انجام يك تحقيق مفيد و درست بهره برد.
نكته: در پايان اين قسمت نيز ذكر منابع ضروري است )حداقل 3 منبع(. منابع در جلوي هر قسمت نوشته شود .
در این قسمت باید بصورت مختصر و در عین حال دقیق و با ارایه رفرنس درباره سوابق موضوع تحقیق خود توضیحاتی ارایه دهید. این توضیحات باید شامل نتایج تحقیقات انجام شده مشابه و ارزیابی نقایص ویا اشتباهات احتمالی آنها باشد که هدف شما تکمیل و یا تصحیح این نتایج میباشد.
توجه داشته باشید که تمامی نظریه هاي مطرح شده و شواهد ارایه شده باید بطور مستند ذکر شوند و رفرنس تمامی مواردي که در این قسمت ارایه میشوند باید در بخش نمایه ها ذکر شوند.
بطور خلاصه در این قسمت شما باید استاد راهنماي بالقوه خود را قانع کنید که تحقیقات مقدماتی کافی در زمینه موضوع انتخابی خود انجام داده اید و منابع مرتبط را در این زمینه را مطالعه کرده اید و دقیقا ایده کاري خود را یافته اید.
به عبارت کلی در این قسمت شما بیان میکنید که چه تحقیقاتی تابحال انجام شده است و نتایج آنها چه بوده و به چه دلیلی این نتایج ناقص یا اشتباه است و در ادامه توضیح میدهید که تحقیقات شما چه کمکی به اصلاح یا تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی میکند.
توجه داشته باشید که این بخش معمولا طولانی ترین بخش پروپوزال است و ممکن است تا نیمی از حجم پروپوزال را به خود اختصاص دهد.
-5 نتایج تحقیقات مقدماتی (Preliminary research results)
در این قسمت درصورتیکه در همین مرحله تحقیقاتی انجام داده اید نتایج مقدماتی را ارایه میکنید و تبیین میکنید که با توجه به این نتایج پیش بینی شما درباره نتایج نهایی چیست. همچنین درصورتیکه قبلا تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اید در این قسمت آنها را توضیح میدهید و نتایج آن را بیان میکنید.
-6 اهداف تحقیق (Research plan and objectives)( اهداف، سئوالات، فرضيات )با توجه به موضوع پژوهش)
کی از اساسی ترین قسمتهای هر طرح پیشنهادی اهداف آن است ، اهداف خلاصه آن چیزی است که با اجرای مطالعه باید به آن رسید . اهداف بایستی رابطه نزدیکی با بیان مسئله داشته باشند تنظم آنها در طرح پیشنهادی در قالب اهداف کلی ( اصلی ) و اهداف اختصاصی ( ویژه – جزئی ) صورت می گیرد .

در این قسمت براي تحقیقات خود هدفگذاري میکنید. براین اساس در این بخش با توجه به هدف نهایی تعریف شده براي تحقیق اهدافی قابل ارزیابی براي مراحل مختلف تحقیقاتی تدوین میکنید. این اهداف به شما ملاك هایی براي ارزیابی پیشرفت تحقیقاتتان در مراحل بعدي ارایه میدهند.

اهداف يك پروژه تحقيقاتي خلاصه آنچه كه بايد با انجام مطالعه به آن برسيم را بيان مي كند . 1 هدف كلي آنچه را كه مطالعه به طور كلي به آن دست خواهد يافت، هدف كلي ميگويند. هدف كلي در واقع همان عنوان مطالعه كه معني و كاربرد دقيق و واضحتري دارند، » تعيين يا شناخت « است با اين تفاوت كه با لغتهاي قابل اندازهگيري مثل شروع مي شود.
. مثال: عنوان موضوع : بررسي ميزان شيوع كيست هيداتيك در جمعيت روستايي استان كردستان در سال 1331
. هدف كلي: مانند تعيين ميزان نرخ تكفل در جمعيت استان كردستان در سال 1331
2 اهداف اختصاصي )ويژه يا جزيي(: اين اهداف بايد واقعبينانه مطرح شود و به آنچه كه مطالعه براي حل آن طرح ريزي شده متمركز باشند.
اهداف جزئي در واقع جزئي از هدف كلي هستند و اگر به خوبي تنظيم شوند، محقق را به طراحي روش تحقيق و نحوه گردآوري، تجزيه و تحليل و تفسير داده ها هدايت خواهند نمود.
هدف جزئي: نبايد از قالب هدف كلي خارج شد و بايد به جنبههاي اساسي مطالعه محدود باشد.
در اهداف جزئي هم بايد از افعالي نظير تعيين كردن، مقايسه كردن، اثبات كردن، محاسبه كردن و برقراركردن استفاده كرد و از به كارگيري افعال مبهم نظير فهميدن، مطالعه كردن و اذعان كردن دوري نمود.
مثال: در مورد مطالعه نرخ تكفل كه در هدف كلي مطرح شد، تعدادي از اهداف جزئي )اختصاصي( را ميتوان چنين بيان كرد.
1 تعيين ميزان تكفل در جمعيت استان كردستان بر حسب جمعيت روستايي و شهري.
2 تعيين ميزان تكفل در جمعيت استان كردستان بر حسب ميزان تحصيلات.
نكته : در اهداف جزئي )اختصاصي( معمولاً 2 نوع هدف با توجه به نوع مطالعه مطرح مي شوند.
1 اهداف توصيفي: – اين اهداف معمولاً نرخ تكفل در شهر و روستا و ميانگين نرخ در استان را مي سنجد و نتيجه آن معمولاً به صورت اعداد بيان مي شود.
2 اهداف تحليلي: اين اهداف معمولاً تعيين ارتباط يا مقايسه دو موضوع را مي سنجد و نتيجه آن به صورت تحليلي بيان مي شود.
مثال : تعيين ميانگين نرخ تكفل در جمعيت روستايي استان كردستان در سال 1331 )هدف توصيفي( تعيين ارتباط بين نرخ تكفل و ميزان تحصيلات در جمعيت روستايي استان كردستان در سال 1331 )هدف تحليلي)
3 اهداف كاربردي: معمولاً در بعضي از مطالعات هدف ديگري تحت عنوان هدف كاربردي نيز وجود دارد كه در آن نحوه به كارگيري نتايج حاصل از بررسي تحقيقات را مشخص مي كند و ساختار مشخصي ندارد.
نكته: ذكر اين نكته لازم است كه اهداف بايد تمامي قسمتهاي مسئله را آنچنان كه تحت عنوان بيان مسئله آورده شده است، در برگيرد. اگر مسئله تحقيق با دقت كافي بيان شده باشد، تنظيم اهداف آسانتر خواهد بود.
ذكر سئوالات تحقيق و فرضيات در يك مطالعه توصيفي اهداف توصيفي به سئوالات توصيفي تبديل مي شوند كه معمولاً جواب آنها عدد است.
مثال: ميزان نرخ تكفل در جمعيت روستايي استان كردستان در سال 1331 بر حسب جنس چقدر است؟ در يك مطالعه تحليلي اهداف تحليلي به فرضيات تبديل ميشوند و يك فرضيه توضيح يا پيشگويي اين مسئله است كه چرا يك يا چند عامل، عوامل ديگر را تحت تأثير قرار مي دهند.
مثال: نرخ تكفل در جمعيت روستايي استان كردستان در افراد بيسواد بيشتر از افراد تحصيل كرده است.
بيان متغيرهاي تحقيق و تعريف عملياتي آنها
متغيرهاي يك تحقيق بسيار مهم است و در واقع هسته اصلي يك تحقيق به شمار مي رود. متغيرها در واقع دادههايي هستند كه محقق در صدد جمع آوري و تحليل است. به طور كلي، متغيرها به دو دسته اصلي كمي و كيفي تقسيم مي شوند. مبناي اين تقسيمبندي اين است كه متغيرهاي كمي مقادير مختلف به خود ميگيرند و متغيرهاي كيفي حالات مختلف به خود ميگيرند.
مثال: سن يك متغير كمي است و جنس يك متغير كيفي است.
در مطالعات تحليلي يك جنبه ديگر متغيرها نيز بايد در نظر گرفته شود و آن مستقل يا وابسته بودن آنهاست.
متغير مستقل يا علت : تغييرات آن تابع تغييرات متغير ديگر نيست.
متغير وابسته يا معلول: تغييرات آن تابع تغييرات متغير ديگري است.
در اين سطح تحصيلات متغير مستقل و بهره وري .» بررسي تاثير سطح تحصيلات بر روي بهره وري نيروي كار « : مثال متغير وابسته است.
آنجه که شما بعنوان نظریه ارایه میدهید صحیح نیست و در این بخش باید معیارهایی براي تعریف نادرستی و درستی نظریه ارایه شده تببین کنید تا بتوان بر اساس آنها در مراحل مختلف به ارزیابی دستاوردها پرداخت.
این بخش بطور خاص براي تحقیقاتی که برپایه آزمایشات عملی و آزمایشگاهی تعریف شده اند از اهمیت ویژه اي برخوردار است، زیرا در واقع امکان سنجش نتایج تحقیق را فراهم می آورد.
پرسشنامه :
یک پایان نامه موفق طرح پرسش جالب توجهی است که شما واقعا بتوانید آنرا پاسخ دهید. یعنی بعد از طرح درست یک پرسش باید بتونید یه پازل رو بچینید و اونرو حل کنید. پس مراقب باشید اندازه پازل متناسب توان شما باشه. به عبارت دیگه باید محدوده سوال رو به نحوی مشخص کنید که برای شما قابل اجرا باشد.
سوالات تحقیق را می توان به سه دسته رده بندی کرد :
1 – توصیفی
2- رابطه ای
3 – تفاوتی .
در سوال های توصیفی معمولا از کلمات « چه می باشد » ، « چیست » ، و « چگونه است » استفاده می شود .
بعضی از اوقات ، گزاره های مسئله ، این عبارات را در بر ندارد ولی به طور ضمنی این عبارات از آنها استنباط می شود .
برای مثال ، « بررسی تاریخی گسترش مدارس فنی – حرفه ای » به طور ضمنی این سوال که « گسترش تاریخی مدارس فنی – حرفه ای چگونه بوده است ؟» را در بر دارد .
سوال های تحقیقات توصیفی نیز عبارات « چیست » و « چگونه می باشد» را در بر دارد ، مثلا : « سطح پیشرفت درسی دانش آموزان پایۀ سوم ابتدایی مدارس تهران در آزمون پیشرفت تحصیلی چگونه است ؟» ، یا : طرز تفکر دانش آموزان نسبت به مسائل سیاسی – اجتماعی چیست ؟» ، در مطالعۀ پدیده های پیچیده از سوالات توصیفی بسیاری می توان استفاده کرد .
در این گونه مطالعات توصیه می شود که ابعاد مسئله تحقیق بیان شده و استنباط ضمنی واگذار نگردد. در « سوالهای را بطه ای » چگونگی رابطۀ دو یا چند متغیر ، مورد نظر قرار می گیرد .
مثلا : « چه رابطه ای بین مفهوم خود و پیشرفت تحصیلی وجود دارد ؟ »
و « سوال های تفاوتی » ، با تفاوت سطوح متغیرها سرو کار دارند و معمولا به این شکل بیان می شوند :
« آیا این پیشرفت تحصیلی دختران و پسران پایه پنجم ابتدایی تفاوتی وجود دارد ؟»
لازم به تذکر است که سوال های تحقیق به صورت جهت دار بیان نمی شود ، زیرا سوال ، پیش بینی هیچ گونه رابطه ای بین متغیرها نیست ، پیش بینی جهت روابط میان متغیرها را در بیان فرضیه می توان منظور داشت .
همچنین باید توجه داشت که ذکر یکی از دو مورد « سوالات تحقیق » و یا « فرضیات تحقیق » در فصل اول پژوهش کافی است .
در این مورد ، نادری و سیف نراقی ( 1364: 191) چنین اظهار می دارند که تنظیم و ارائه یکی از سه مورد ( هدف ها ، فرضیه ها یا سوال های ویژه و عینی تحقیق ) در طرح تحقیق ( فصل اول پژوهش ) کافی است ، زیرا هر سه مورد مذکور ، اساسا یک موضوع را بررسی می کنند .

-7 روش تحقیق (Research Methodology)
در این قسمت شما روشهاي انجام تحقیقات خود را تبیین میکنید یعنی براي دستیابی به اهداف تعیین شده روش علمی مورد استفاده خود را مطرح میکنید. توجه داشته باشید که در این بخش باید توضیح دهید که به چه دلایلی روش خاصی را انتخاب کرده اید و نشان دهید که چرا این روش براي انجام تحقیقات مناسب ترین است.
به عنوان مثال درصورتیکه نیاز به تحقیق میدانی داشته باشید در این قسمت باید بنویسید که چگونه پرسشنامه را تهیه میکنید و پاسخ دهندگان را چگونه انتخاب میکنید و یا اینکه توضیح میدهید که به جاي پرسشنامه جلسه گروهی و اتاق فکر تشکیل میدهید و به چه دلیل این روش را انتخاب میکنید.
توجه داشته باشید که این بخش و بخش قبل ارتباط زیادي با هم دارند و در مواردي میتوانند در یکدیگر ادغام شوند. از سوي دیگر مهمترین بخش هاي پروپوزال نیز این دو بخش هستند، زیرا نشان دهنده درك شما از موضوع و توانایی شما براي ارایه راهکار براي پاسخ به پرسشهاي مطرح شده در بخشهاي قبل هستند.
4
نگارش این بخش شاید وقت گیر ترین قسمت پروپوزال باشد زیرا باید تمام آنچه قرار است اتفاق بیفتد در آن تبیین شود.
در اين بخش نوع مطالعه )توصيفي يا تحليلي( و جامعه موردنظر را كه تحقيق بر روي آن صورت ميگيرد، بايد توضيح داده شود. در اين مرحله بهتر است با كمك مشاور آماري يا مشاور روش تحقيق آگاه به تجزيه و تحليل دادهها، حجم نمونه و روش تحليلهاي آماري را مشخص كرد.
8- فرضيات
مهم ترین قسمت هر پایان نامه و پروپوزال بخش اهداف و فرضیات است.
فرضیات پروپوزال و پایان نامه نشان دهنده جهت حرکت پایان نامه و اهداف هستند که در قالب جمله های خبری بیان می شوند.
فرضیه : اگر بر اساس تجربیات قبلی نسبت به مسئله مورد مطالعه توجیهی وجود دارد یا عواملی را می شود پیش بینی کرد که قابل آزمون باشند ، سئوال تحقیق به شکل فرضیه تنظیم می گردد ( بر حسب نوع مطالعه )
فرضیه پیش گویی رابطه یک یا چند عامل یا مسئله مورد مطالعه می باشد که قابل آزمون آماری است . در این قسمت فرضیات را می توان به صورت فرضیه صفر ( H0) و یا فرضیه تحقیق ( H1 ) بیان کرد .
بعنوان مثال در مطالعه ای تحت عنوان مقایسه کارائی دو داروی A, Bدر درمان بیمار X می توان فرضیه ( H0) را به صورت:
کارایی دو داروی B,A در درمان بیمار X تفاوتی ندارند .
و یا فرضیه ( H1 ) را به صورت :
کارایی دو داروی B,A در درمان بیمار X تفاوتی دارند . و یا کارایی داروی A در درمان بیمار X بیشتر از داروی B است نوشت

-9- برنامه زمانبندي (Timetable)
در این قسمت برنامه زمانبندي مراحل تحقیق را ارایه میدهید. بدیهی است که این زمانبندي لزوما با آنچه اتفاق میافتد یکسان نیست ولی به هرصورت براي شما و استاد راهنما معیاري براي ارزیابی پیشرفت تحقیقات ارایه میدهد.
از سوي دیگر ارایه یک برنامه زمانبندي شده به استاد راهنما نشان میدهد که شما به مراحل تحقیق خود فکر کرده اید و ارزیابی دقیقی از موضوع تحقیق دارید.__
فهرست منابع:
در اين بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن پروپوزال ارائه مي گردد و فهرست منابع فارسي و انگليسي همراه با هم نوشته مي شود.
نكات :‌
اين نكات را در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت كنيد : –
الف ( سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد. از خوشگل كردن عنوان تحقيق خودداري كنيد !
ب ( عنوان پروژه را به صورت خلاصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد. سعي كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد. عنوان كار شما بايد كاملاً مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه كنيد.
پ ( در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد. به اين دو مثال دقت كنيد:
– 1 Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style
Music Style Preferences of Red-haired Musicians
در اين جا هر دو جمله ظاهراً يك مفهوم را منتقل مي كنند:”سليقه موزيسين هاي مو قرمز در انتخاب سبك موسيقي” . اما عملاً تفاوتي بين اين دو وجود دارد و آن هم اين است كه در جمله اول ، تعبير خواننده اين است كه توجه بيشتر ما به موزيسين هاي مو قرمز است و ما اول موزيسين هاي مو قرمز را بررسي مي كنيم و بعد به سليقه موسيقيايي آن ها مي پردازيم. اما در جمله دوم بر عكس ، اولويت به سبك هاي موسيقي و سليقه موسيقيايي داده شده و موزيسين هاي مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.
ت ( سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد . دو مثال زير در واقع يكي هستند ، اما شماره 2 مقبوليت بيشتري دارد :
– 1 The Systematic Development which has occurred during last 55 years and has Changed the face of Southeast Asia
– 2 Changes and Development in Southeast Asia
3 در مورد ) 1(هدف هايي كه از تحقيق داريد و ) 2( ابژه اي كه براي مطالعه انتخاب كرده ايد ) – Objectives ( حتماً دقت كنيد كه در رابطه كامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعي كنيد كه اين رابطه را به خوبي نمايش دهيد. منظور اين است كه مثلاً اگر هدفي كه مي خواهيد به آن برسيد ، نامناسب بودن عروسك هاي باربي براي تربيت دختران هست ، انتخاب ابژه اي مانند جامعه دختران 15 ساله ساكن منطقه 25 تهران ، نا مناسب و نامربوط به نظر مي رسد. توجه داشته باشيد كه بهترين ابژه را براي رسيدن به هدفتان انتخاب كنيد.
4 در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين ترتيب است. سعي كنيد مناسب ترين ، عملي ترين ، علمي ترين و هم خوان ترين روش را – براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب كنيد.
5 پروپوزال را تميز و با بخش بندي مناسب تحويل دهيد. سعي كنيد مرز بين عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر روي 1 روي كاغذ – A 4 تايپ كنيد.
حجم پروپوزال ميبايست براي دوره هاي كارشناسي ارشد حداقل 5 صفحه و براي دكتري حداقل 8 صفحه باشد. در اين ميان حداقل يك صفحه به -ادبيات تحقيق و حداقل يك صفحه به منابع تحقيق اختصاص دهيد. سعي كنيد از منابع جديد و به روز استفاده نماييد و همه ي منابع پروژه فارسي زبان نباشند. هم چنين توجه بفرماييد فونت استاندارد براي پروپوزال Times and New Romans با سايز 12 است.
7 از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل عريضه نويسي براي استاد راهنما و غيره ، جداً خود داري كنيد. از توضيح اضافه هم پرهيز كنيد. –
8 در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت كنيد. متن پروپوزال مي –
بايست به لحاظ علمي و ادبي هيچ غلطي نداشته باشد.
9 پروپوزال را جدي بگيريد! سنجش علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است . پس تمام تلاش و دانش خود را براي تنظيم آن به كار بگيريد.

مطالعات طراحي هنرستان دخترانه

مطالعات طراحي هنرستان دخترانه . 115 صفحه word

فهرست

-1- 2پيشينه آموزش و پرورش در ايران …………………. ..4

قبل از ورود اسلام به ايران .  ……………………………….5

بعد از ورود اسلام به ايران …………………………………..5

مساجد………………….. …………………………………..5

دانلود فهرست رايگان

رایگان – دانلود كنيد

دانلود مطالعات :‌

 

پروژه گنبد

پروژه اي 140 اسلایدی فايل  پاور پوینت (power point  )  درباره گنبد در معماري به همراه تصاوير زيبا از گنبد در سراسر ايران با رسم شكل نحوه ساخت .

پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد . کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است ، سبب شده است که پوشش سغ sagh و گنبد روایی پیدا کند و بخصوص در دهانه های وسیع ترجای پوشش تحت را بگیرد . قدیمیترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل متعلق به هزاره دوم دیده شده است .

طاق و قوس (2)

فايل پاورپوینت (power point  ) و  تعداد 194 اسلاید  پروژه اي جالب درباره قوس و طاق ها در ايران به همراه توضيحات و عكس هاي زيبا از طاق در سراسر ايران .

ساده ترین تعریفی که می توان برای تاق با رعایت اصطلاحات معماری عنوان کرد این است که تاق حرکت یک یا چند چفد در امتداد یک محور یا محورهای مختلف است در سطحی محصور مابین دو دیوار یا دست کم چهار ستون باربر.
تاق را غیاث الدین جمشید کاشانی((ازج)) گفته است(ازج معرب ازگ است به معنی شاخه خمیده) و لغت تاق را به جای چفد آورده است.
از تجسم یک قوس در فضا طاق بوجود میآید .ساختمان طاق از رگه های آجری تشکیل شده است وتقریبا همان مشخصات ایستایی قوس را در فضا دارد.تفاوت قوس وطاق در میزان  پوشش محل مورد نظر میباشد.قوسها برای پوشش مکانهایی که دهانه آنها از عمقشان کوچکتر است کاربرد دارند.طاق را درابعاد گوناگون وشکلها وگونه های مختلف طوری مورد استفاده قرار داده اند که انسان را به تعجب وا میدارد.پوشش بناهایی مثل مسجد جامع اصفهان با حدود 476 طاق به اشکال گوناگون از نمونه های  کم نظیر معماری جهان می باشدعملکرد در این نوع سازه ها بر مبنای انتقال سریع نیروی وزن زیاد بنا به شالوده وکم کردن تاثیر خمش است. دارای مقاومت فشاری نسبتا زیادی هستند ولی در برابر کشش مقاومت بالایی ندارند.حال در ااجرای طاق ها برای کاهش وزن آنها و هم چنین پیاده سازی یک تهویه طبیعی به جهت جلوگیری از ورود گرما در تابستان وخروج گرما در تابستان معمولا طاق ها را به صورت دو لایه اجرا میکنند که در بعضی موارد در طراحی فاصله ۲ طاق آنقدر زیاد میشود که آدم به راحتی میتواند در بین دو لایه در حرکت کند.البته همواره از ظاهر سازه قادر به تعیین نوع سیستم باربری آن نیستیم چون در بعضی از سازه ها به علت زیبایی بنا از طاق های کاذب استفاده میکنند ولی سیستم سازه ای آنها تیر پوش است.

قوس و تاق (1) , فایل پاورپوینت

فايل پاور پوینت (power point  ) پروژه اي جالب درباره قوس و طاق ها  در ايران  99 اسلاید  به همراه توضيحات و عكس و چگونگي احداث به همراه رسم شكل .

غیاث الدین جمشید کاشانی  قوس را چنین  تعریف میکند:قوس جسمی  منحنی شکل  که دهانه آن از عمقش بیشتر باشد.تعادل  قوس رابطه نزدیکی با پی وگشتاور وارد شده از طرف  بارها که به  شانه  قوس انتقال پیدا میکند دارد.فن اجرای  این سازه  نسبت  به زمان خود روش پیشرفته ای  بوده است.قدمت  قوس به چند هزرا سال  قبل از  میلاد مسیح میرسد واستفاده  از این عنصر ساختمانی در حدود 3000 سال قبل در تمدن بین النهرین رایج بوده است. یکی از انواع قوسها  قوس کاذب است.در این قوس وزن هر آجر یا سنگ بر روی نصف آجر یا سنگ زیرین خود به صورت عمودی وارد شده وسپس به پایه انتقال پیدا میکند.

ادامه مطالب در فایل دانلود ذیل :

 

1

فناوري نانو در صنعت ساختمان

فناوري نانو در صنعت ساختمان

فناوري نانو يا نانوتكنولوژي رشته‌اي از دانش كاربردي و فناوري است كه جستارهاي گسترده‌اي را پوشش مي‌دهد. موضوع اصلي آن نيز مهار ماده يا دستگاه‌هاي در ابعاد كمتر از يك ميكرومتر، معمولا حدود يك تا 100 نانومتر است. در واقع نانوتكنولوژي فهم و به‌كارگيري خواص جديدي از مواد و سيستم‌هايي در اين ابعاد است كه اثرات فيزيكي جديدي ـ عمدتا متاثر از غلبه خواص كوانتومي بر خواص كلاسيك ـ‌ از خود نشان مي‌دهند.

براي فهم بهتر و ساده‌تر نانو فرض كنيد يك جعبه از آجرك‌هاي ساختمان‌سازي در اختيار داريد و مي‌خواهيد با آن يك ديوار به ارتفاع 10 سانتي‌متر بسازيد. براي ساختن ديوار چند راه مختلف داريد:

راه اول: مي‌توانيد آجرك‌ها را همين طوري روي هم بريزيد تا يك پشته 10 سانتي‌متري درست شود. دراين حالت ديوار شما كاملا بي‌نظم و غيريكنواخت است. مثلا ضخامت ديوار در قسمت‌هاي پاييني خيلي بيشتر از قسمت‌هاي بالايي است.

راه دوم: ممكن است كمي حوصله به خرج دهيد و آجرك‌ها را چندتا چندتا به هم وصل كنيد. مثلا قطعاتي به اندازه جعبه كبريت بسازيد و بعد اين قطعات را همين طوري روي هم بريزيد تا يك پشته 10 سانتي‌متري درست بشود، اين بار هم ديوار شما بي‌نظم و غيريكنواخت خواهد بود، اما به طور قطع از ديوار قبلي منظم‌تر و قدري هم خوش‌قيافه‌تر است.

راه سوم: اگر خيلي آدم صبور و باحوصله‌اي باشيد، آجرك‌ها را دانه به دانه به هم متصل كرده تا يك مستطيل به ارتفاع 10 سانتي‌متر بسازيد. اين ديوار كاملا يكدست و منظم خواهد بود. به عنوان مثال اگر از وسط آن را بشكنيد، هر كدام از نصفه ديوارها نظم اوليه خود را حفظ خواهد كرد. عكس واقعي سطح يك ميله مسي كاملا صيقل داده شده در زير ميكروسكوپ به ديوار دوم شبيه است! اگر سطح يك فلز را خوب صيقل دهيم، بعد آن را بخوبي بشوييم و سپس زير ميكروسكوپ بگذاريم ساختاري را مشاهده خواهيم كرد كه به هر كدام از چندضلعي‌هاي تصوير يك «دانه» مي‌گوييم. هر دانه در واقع مجموعه‌اي از هزاران اتم فلز است كه به طور منظمي كنار هم قرار گرفته‌اند. هر كدام از اين اتم‌ها قطري در حدود «يك نانومتر» يعني يك ميليارديم متر دارند. خب، حال بگذاريد تشابه بين ديوارهاي شما و سطح فلز را بررسي كنيم:

آجرهاي ساختمان‌سازي مانند اتم‌ها هستند و قطعات به اندازه جعبه كبريت در ديوار دوم هم مانند دانه‌ها. در واقع اتم‌هاي درون يك دانه مانند آجرك‌هاي يك قطعه به هم متصل شده‌اند، اما ديوار سوم شبيه چيست؟

از يك نظر مي‌توان گفت كه ديوار سوم شبيه يك تصوير بزرگ از درون يكي از دانه‌هاست، اما آيا در عمل مي‌توانيم فلزي داشته باشيم كه همه اتم‌هاي آن مانند ديوار سوم به شكل منظم به هم متصل شده باشند؟ يعني همه سطح فلز يكدست باشد نه اينقدر تكه‌تكه و نامنظم؟

تا چند سال پيش نه‌تنها هيچ فلزي، بلكه هيچ ماده مصنوعي‌اي هم وجود نداشت كه در ابعاد بزرگ، حتي مثلا در ابعاد چند ميلي‌متر در چند ميلي‌متر، يكدست و منظم باشد. فكر مي‌كنيد چرا؟

دليلش اين است كه ما انسان‌ها در بيشتر مواقع وقتي مي‌خواهيم يك جسم جديد بسازيم، آن را از روش ساختن ديوار اول درست مي‌كنيم! شايد روش ساختن يك قطعه فلزي را در تلويزيون ديده يا در كتابي خوانده باشيد: «ابتدا فلز را ذوب مي‌كنيم و بعد به وسيله ظرف‌هاي مخصوصي فلز مذاب را درقالب قطعه مورد نظر مي‌ريزيم.» اين كار دقيقا مانند ساختن ديوار به روش اول است؛ كاملا كيلويي!

حتي همان دانه‌هاي ميله مسي هم كه زير ميكروسكوپ مي‌بينيم، به طور طبيعي و بدون دخالت انسان ايجاد مي‌شوند و ما در اكثر روش‌هاي معمول ساختنِ چيزها، توانايي نظم دادن يا شكل دادن به اتم‌ها در ابعاد كوچك را نداريم. البته بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه در بسياري از كاربردها، به موادي شبيه به ديوار اول يا دوم نياز داريم. براي مثال فلزات كه ساختاري شبيه به ديوار دوم دارند (مثل همان ميله مسي)، قابليت چكش‌خواري و شكل‌پذيري بيشتري از خود نشان مي‌دهند.

اما در چند سال اخير روش‌هايي ابداع شده‌اند كه به ما اجازه مي‌دهند اتم‌ها و مولكول‌ها (آجرك‌ها) را به طور منظم و به دلخواه خودمان به هم متصل كنيم. دانشمندان اين روش‌هاي جديد را «نانوفناوري» ناميده‌اند.

شايد بپرسيد كه چرا اين روش‌هاي جديد را «نانوفناوري» ناميده‌اند؟ جواب اين است كه در شيوه‌هاي فوق با ساختارهايي سروكار داريم كه از تعداد كمي اتم و مولكول ساخته شده‌اند و اتم‌ها و مولكول‌ها هم ابعادي در حدود نانومتر دارند. همان‌طور كه مي‌دانيد خواص مواد به نوع اتم‌هاي تشكيل‌دهنده آنها و نوع اتصال اين اتم‌ها به يكديگر بستگي دارد. بنابراين اگر بتوانيم اين اتم‌ها را به شكل مورد نظر خودمان به هم متصل كنيم، مواد جديدي با خواص و توانايي‌هاي مورد نظرمان به دست مي‌آوريم؛ اين كار، مهم‌ترين هدف در نانوفناوري است. مثلا مي‌توانيم ماده‌اي بسازيم كه هم خيلي محكم باشد و هم خيلي سبك يا ماده‌اي كه در ابعاد بزرگ هم يكدست و منظم باشد.

چرايي استفاده از فناوري نانو در دنياي امروز

حرفه معماري امروزه بيش از هر زمان ديگري با گستره عظيمي از مواد و مصالح روبه‌رو است اگر چه انتخاب محصولاتي كه كمترين اثرات زيست‌محيطي را به دنبال دارند مهم‌ترين مساله در انتخاب مواد و مصالح پايدار است، ولي بايد ساير جنبه‌هاي آن همانند زيبايي و كيفيت بصري، قابل مرمت و نگهداري بودن، دسترسي راحت و ارزان به آنها را نيز مد نظر داشت. مصالح در طول چرخه خود بر محيط تاثير مي‌گذارند و مقياس تاثيرگذاري آنها مي‌تواند حتي گستره عظيم جهان را نيز در بر گيرد. مثلا استفاده از برخي مواد مي‌تواند به افزايش دماي كره زمين منجر شده و بر آن تاثير زيادي داشته باشد. در جدول زير اثرات احتمالي محيطي مواد در طول عمر آنها مورد بررسي قرار گرفته است. در توسعه پايدار مصالح ساختماني نقش مهمي دارند. اين مصالح بايد با كيفيت بالايي توليد شوند، داراي مواد سمي نباشند برگشت‌پذير بوده و در طول تمام چرخه زندگي خود، باعث صرفه‌جويي در مصرف انرژي شوند. اين نكته هم راستا با خاستگاه‌‌هاي اقتصادي و اجتماعي توسعه پايدار نيز مي‌باشد.

فناوري نانو با توليد ساختارهايي در مقياس نانومتر، امكان كنترل خواص ذاتي مواد را از جمله دماي ذوب، خواص مغناطيسي، ظرفيت بار و حتي رنگ مواد بدون تغيير در تركيب شيميايي به وجود مي‌آورد. نانوتكنولوژي نويدبخش پيشرفت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي مختلف علمي شده است. اين علم با كنترل مواد در مقياس مولكولي، گشايش اسرار طبيعت در تمام عرصه‌ها از مهندسي تا پزشكي را نويد مي‌دهد. بسياري از خواص يك ماده از قبيل رنگ، استحكام و شكنندگي قابل كنترل مي‌گردد. امكان تهيه مصالح مناسب و با ويژگي‌هاي مورد نظر در بخش‌هاي مختلف ساختمان و تاسيسات و تجهيزات سرمايي و گرمايي وابسته به آن باتوجه به نيازها و خواسته‌هاي ما، براي كاهش مصرف انرژي به صورت مستقيم و غيرمستقيم نقش بسزايي خواهد داشت. در بخش مواد و مصالح ساختماني و تاسيسات ساختماني مي‌توان به عمر زياد، ضربه‌پذيري زياد، شكنندگي كم و تغيير شكل‌هاي ناچيز اشاره نمود. به‌طور مثال مي‌توان به نمونه‌هايي از كاربردهاي فناوري نانو اشاره كرد. ساخت مصالح بسيار مقاوم در برابر نشست كه مي‌تواند در ساخت تاسيسات مورد نياز ساختماني به كار گرفته ‌شود، بهبود عملكرد لوله‌هاي انتقال آب، بالا بودن بازده الكتريكي و مكانيكي تاسيسات ساختمان‌ها، مقاوم‌سازي مصالح، عدم نياز به عايق كاري جداگانه در اين گونه مصالح و پاسخگويي به شرايط مختلف اقليمي كشور.

نكته: با توجه به رشد سريع تحقيقات علمي و عملي علوم و فنون نانو و ورود تقويت‌كننده‌ها و استحكام‌دهنده‌هاي نانويي در مصالح ساخت و ساز موج جديدي با شتاب فزاينده‌اي صنعت ساخت و ساز را در بر گرفته است
ساخت شيشه‌هاي خود تميزشونده كه حتي مشكل تميزكاري پنجره‌ها بخصوص در ساختمان‌هاي بلند را از ميان برمي‌دارد، با كمك فناوري نانو حاصل شده است و براي ساختمان‌ها مي‌توان علاوه بر جلوگيري از اتلاف انرژي در بخش‌هاي مختلف و استفاده بهينه انرژي در ساختمان، به حفظ و نگهداري ساختمان براي مدت طولاني و مقاوم‌سازي آن حتي براي حوادث غيرمترقبه (با صرفه اقتصادي) دست يافت. طراحي پايدار توجه به ويژگي‌هاي مواد را به عنوان يك عامل مهم براي جلوگيري از ضايعات و پسماندها مي‌داند. به عنوان مثال امروزه با استفاده از فناوري نانو در امر راهسازي مي‌توان با ايجاد يك سطح به هم بافته شده در بين لايه‌هاي زيرسازي و مصالح پوشاننده بر طول عمر پروژه افزود. اين مساله با بازدهي اقتصادي بالاتر همراه خواهد بود و گامي در راستاي بعد اقتصادي توسعه پايدار است. ضمن اين‌كه اين مساله نياز به شن و ماسه بستر را از بين مي‌برد كه اين نكته خود موجب كاهش اثرات زيست محيطي ناشي از استخراج شن و ماسه از معادن حمل و نقل به محل مورد نظر مي‌شود. عدم توجه به ويژگي‌هاي مواد مي‌تواند اجراي مصالح، استفاده مجدد و نگهداري آينده آنها را بشدت تحت تاثير قرار دهد.

كاربرد مواد نانو در ساختمان‌سازي

با توجه به رشد سريع تحقيقات علمي و عملي علوم و فنون نانو در كليه علوم و صنايع، توجه بسيار كمي به كاربردهاي اين پديده در صنعت ساختمان و به‌طور عام در ساخت و ساز شده است ولي اخيرا با توجه به تقويت‌كننده‌ها و استحكام‌دهنده‌هاي نانويي در مصالح ساخت و ساز موج جديدي با شتاب فزاينده‌اي صنعت ساخت و ساز را در بر گرفته است.

سيليسيم دي اكسيد يا سيليكا فراوان‌ترين ماده سازنده پوسته زمين است. اين تركيب با فرمول شيميايي SiO2 ساختاري شبيه الماس دارد، ماده‌اي بلوري و سفيد رنگ كه دماي ذوب و جوش آن نسبتا زياد است. SiO2 در طبيعت به 2 شكل بلوري و آمورف (بي‌شكل)‌يافت مي‌شود. كاربرد مهم سيليس در توليد انواع بتون است كه كيفيت و خواص محصول توليدشده آن بستگي زيادي به نوع و اندازه ذرات سيليكا دارد و نانولوله‌هاي كربني داراي دانسيته بسيار كم نسبت به فولاد و آلومينيوم مي‌باشد. به طوري كه دانسيته آن تقريبا يك‌پنجم دانسيته فولاد و يك‌سوم دانسيته آلومينيوم مي‌باشد. از كاربردهاي مهم نانولوله‌ها در ساخت سازه‌هاي سبك و مقاوم در مقابل كشش مطرح است كه با كاهش وزن سازه مقاومت آن در مقابل زلزله به دليل كاهش نيروهاي وارده به سازه افزايش مي‌يابد. در اينجا به بررسي اهميت و اثرات استثنايي سيليسيم در بتون تاكيد مي‌شود.

مواد نانو به عنوان موادي كه حداقل يكي از ابعاد آن (طول و عرض و ضخامت) زير100 نانومتر باشد تعريف شده‌اند. يك نانومتر، يك‌هزارم ميكرون يا حدود 100 هزار برابر كوچكتر از ضخامت موي انسان است. خواص فيزيكي و شيميايي مواد نانو (در شكل و فرم‌هاي متعددي كه وجود دارند ازجمله ذرات، الياف، گلوله و…) در مقايسه با مواد ميكروسكوپي نوع ديگر تفاوت اساسي دارند. تغييرات اصولي كه وجود دارد نه‌تنها از نظر كوچكي اندازه بلكه از نظر خواص جديد آنها در سطح مقياس نانو مي‌باشد.

فناوري نانو و پوشش‌هاي ساختماني

نانو پوشش‌هاي ساختمان در سطوح داخلي و خارجي ساختمان‌ها ازجمله: سطوح شيشه‌اي، پلاستيكي، چوبي، فولادي، سنگي، آجري، كاشي، سراميكي، سيماني، بتوني و… استفاده مي‌شوند. در اين سطوح (سطوح هوشمند) كه عموما فوق آبدوست يا فوق آبگريز هستند واكنش‌ها روي سطح صورت مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه نانو پوشش‌هاي ساختمان آنتي‌باكتريال بوده و براي سلامت انسان بي‌ضرر هستند.

وضعيت جهاني

از فناوري نانو به عنوان «رنسانس فناوري» و «روان‌كننده جريان سرمايه‌گذاري» ياد مي‌شود. ورود محصولات متكي بر اين فناوري جهشي بس عظيم در رفاه و كيفيت زندگي و توانايي‌هاي دفاعي و زيست‌محيطي به همراه خواهد داشت و موجب بروز جابه‌جايي‌هاي بزرگ اقتصادي خواهد شد. هم‌اكنون بخش‌هاي دولتي و خصوصي كشورهاي مختلف جهان شامل ژاپن، آمريكا، اتحاديه اروپا، چين، هند، تايوان، كره جنوبي، استراليا، اسرائيل و روسيه در رقابتي تنگاتنگ بر سر كسب پيشتازي جهاني در لااقل يك حوزه از اين فناوري به سر مي‌برند. هم اكنون حدود 30 كشور دنيا در زمينه فناوري نانو داراي «برنامه ملي» يا در حال تدوين آن هستند و طي 5 سال گذشته بودجه تحقيق و توسعه در امر فناوري نانو را به 5/3 برابر افزايش داده‌اند. كشورهاي ژاپن و آمريكا نيز فناوري نانو را اولين اولويت كشور خود در زمينه فناوري اعلام كرده‌اند. صنعت ساختمان سرمايه عظيمي را به خود اختصاص مي‌دهد ـ كه علاوه بر هزينه ساخت آن شامل هزينه نگهداري نيز مي‌شود ـ مي‌توان به اتكاء به نانوتكنولوژي هم عمر مفيد ساختمان را افزايش داد و هم مي‌توان انرژي را مديريت كرد به گونه‌اي كه پايدار بمانيم و با ارتقاي كيفيت زندگي راه را براي آيندگان نيز هموار سازيم.

http://hitna.ir/2534-fa.html

 

منابع:

امير مازيار رئيس قاسمي و دكتر طيبه پرهيزكار ـ مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

مجله كاوش، شماره دوم، آبان 1382

فضل‌الله امامي‌زاده،‌ كارشناس مسوول ساختمان

ويكي‌پديا، دانشنامه آزاد

ايران سازه ـ‌ iransaze.ir

سايت مركز تحقيقات مسكن

www.upvccenter.com

http://www.bhrc.ac.ir

 

 

 

شخصيت معماراني كه در محيط كار با آنها برخورد خواهيد كرد .

شخصیت معمارانی که در محیط کاری با آن ها برخورد خواهید کرد !

معماری ترکیب گسترده ای از عمل و صنعت است که در آن شخصیت معمار بخش مهمی از فعالیت در محیط کاری و حرفه ای معماری به شمار  می آید. در اینجا یک لیست از 18 نوع شخصیت مختلف معماران که شما در محیط کاری خود با آن ها احتمالا برخورد خواهید کرد را معرفی کرده ایم:

1.معمار به ظاهر مظلوم اما جنگنده

این معمار تمام وقت پای کامپیوتر و بدون توجه به دیگران مشغول کار خودش است گاهی با خود فکر می کنید چگونه با این خصوصیات اخلاقی کار خود را بدست آورده یا در آینده می تواند حفظ کند اما یک روزی به خودتان می آیید و می بینید به درجه بالاتری از شما ارتقاء یافته است.

2.معمار کارآفرین

این معمار ها برای پیش رفتن کار،خود را در موقعیت های مختلف کاری قرار داده حتی اگر مرتبط با حیطه کاری آنها نباشد، مثلا برای پیشبرد اهداف سازمان، از خود مایه گذاشته و حتی در کارهای حسابداری هم پیش قدم می شوند.

  1. معمار سرپرست پروژه

این معماران همیشه افراد دیگر را از دید پایین تر نگاه می کنند و طراحان را قضاوت کرده و در اکثر موارد مدیران بسیار خوب اما طراحان خوبی نیستند.

  1. معمارخاموش مبارز

بسیاری از معماران احتمالا در این دسته جای می گیرند : این افراد سعی می کنند خود را پشت میز خود کاملا خونسرد و مشغول کار نشان داده اما خیلی کارهای مربوط به پروژه که باید در اسرع وقت تحویل شود باقی مانده و انجام نشده و در کشمکشی درونی به سر برده و غوغایی در درونشان بر خلاف آرامش ظاهری حکم فرماست.

  1. معماری شبیه موش کور

این نوع از معماران مانند گروه قبلی هستند با این تفاوت که کاملا از این وضعیت راضی و خوشحال هستند و زندگی آنها در کار خلاصه شده، احتمالا اولین کسی هستند که به سرکار می آیند دیرتر از همه به خانه می روند در واقع هیچگاه روشنی روز را ندیده اند به طوریکه دیگر کارمندان گاهی فکر می کنند شاید او در دفتر زندگی می کند؟!

6.معمار محرک و انگیزه دهنده

این معماران سرپرست یا افرادی هستند که کار و پیشرفت دفتر را تحت کنترل دارند و هرگاه انرژی ها پایین می آید یا کاری عقب می ماند شروع به سخنرانی و انگیزه بخشی به بقیه می کنند.

  1. معمار دیکتاتور

این نوع معماران به کسی اجازه انجام و دخالت در طراحی را نمی دهند و  خود را خلاق ترین دانسته و تنها از ایده های خود حمایت می کنند اگر تا به حال برای یکی از این معماران کار کرده اید، احتمالا از گروه بعدی در این لیست خواهید بود.

  1. معمار داستان سرا

این معماران بیشتر وقت خود را در برخی از شرکت های مشهور جهان و نزد معماران بزرگ کارآموزی کرده اند،این افراد داستان های زیادی برای گفتن دارند در واقع افسانه های زیادی برای تعریف کردن داشته و شروع مکالمه با این معمارها به معنی اجبار برای گوش دادن به داستان های تجربیات آنها در دفاتر معماری مختلف است.

9.معمار هنرمند

این معماران فوق العاده ترین افراد برای دفترهای معماری هستند. برایشان مهم نیست به موقع سرکار باشند دیر می آیند و گاهی زود می روند. اما مهمترین خصوصیت آنها دید هنری منحصر به فرد و روحیه خلاقانه آنهاست.

10.معمار محتاط

مصلحت گرایی این معماران به نحوی است که احتمالا در زندگی قبلی خود یک پیمانکار بودند. این معماران در زمان طراحی همه عوامل موثر مانند زمان و بودجه را تحت نظر قرار داده و با هنر و خلاقیت رابطه خوبی ندارند.

  1. معمار بدبین

این نوع شخصیت معماران به طور مداوم در هنگام کار یک پروژه و یا حتی موضوعات بی ربط به کار معماری به طور مداوم شکایت دارند و  فضای کار را خراب کرده و بدبینی خود را به افراد منتقل کرده، انگیزه ها را پایین آورده واحساس بدی در افراد ایجاد می کنند.

12.معمار خوشبین

از سوی دیگر، این معماران مصمم هستند و معتقدند روزی جهان را تغییر خواهند داد و بت این معماران لوکوربوزیه است .

13.معمار متخصص و اهل فن

این معمار دانش زیادی در نرم افزار های مختلف دارد و می تواند کار رندر و نرم افزارهای تخصصی را با سرعت خیلی بالاتر از بقیه افراد و شرکت ها انجام داده و مسائل مربوط به فناوری را با یک چشم به هم زدن حل و مشکل گشایی کند.

14.معمار آنالوگ

در مقابل معماران گروه قبل، این معماران از اسکیس ها و اتود های دستی و با قلم و کاغذ کار و طراحی می کنند. ارتباط خوبی با تکنولوژی نداشته و آنچه غیر از روش های دستی به آن ها ارائه شود برایشان اهمیتی ندارد.

15.معمار فیلسوف

این معماران فقط تئوری، تئوری و تئوری هستند و برای هر پروژه ای یک بیانیه و تئوری خاص خود را دارند.

16.معمار معتاد به نوشیدنی

این معماران همیشه همراه خود فلاسکی همراه دارند و برای ادامه کار خود و الهام گرفتن در طراحی نیازمند نوشیدن چای یا قهوه هستند.

17.معمارساعت شمار

04:57 … 04:58 … 04:59 … این معمار لحظه ای فارغ از گذشت زمان نیست و به طور مداوم زمان باقی مانده یا زمان تحویل کارها و پروژه ها و زمانبندی آنها را حتی در موارد استرس کاری یادآور می شود.

18.معمار کارآموز

احتمالا جوانترین فرد در دفتر بوده و باید تا مدت زیادی صبر کند تا به اندازه کافی رشد کرده و ممکن است به هرکدام از معماران با خصوصیات این لیست تبدیل شود….

برگرفته از کتاب شخصیت معماران / مترجم: غزاله عزالدین

ميخ كوبي يا نيلينگ

ميخکوبي يا نيلينگ

نیلینگ چیست؟

نیلینگ یا میخکوبی روش خلاقانه مهندسین استرالیایی بود که در حدود دهه 60 میلادی جهت پایدارسازی جدار تونل بکار گرفته شد. روش اجرای کار نیلینگ به این صورت است که ابتدا دیواره­ها رگلاژ می­شوند. سپس شبکه­های مش­های فولادی بوسیله میخ­های 50 سانتیمتری نصب می­شوند و روی آن به ضخامت حدود 10 تا 15 سانتیمتر بتن پاشی می­شود. مرحله بعد حفاری گمانه­ها و جا زدن میلگرد یا کابل است. در ادامه گمانه­ها با دوغاب سیمان تزریق شده و پس از گیرش دوغاب، هد نیل­ها بسته می­شود. بدین ترتیب نیروی رانش خاک از طریق مش و شات به هد نیل اعمال می شود و نیروی هد نیلها از طریق نیلها به توده خاک منتقل می­گردد. گویی رانش خاک از طریق سیستم نیلینگ به خود خاک مهار میشود.